Kezdőlap

Bognár Cecil Pál (Csepreg, 1883. jan. 24.Pannonhalma, 1967. jún. 28.): bencés szerzetes, pszichológus, egyetemi tanár. Tanulmányait a Pannonhalmi Tanárképző Főisk.-án (1900–06) és a bp.-i tudományegy.-en végezte (1906), matematika-természettan-filozófia szakos tanári (1907) és bölcsészdoktori (1911) oklevelet szerzett. 1921–30-ban dunántúli bencés gimn.-okban tanított. A természettudományok ismerettana tárgykörből egy.-i magántanárrá képesítették. 1933-ban c. ny. rk. tanár, 1937-ben a pécsi egy. ny. rk. tanára, 1938-tól ny. r. tanár. 1941-től 1950-ig, nyugdíjazásáig a szegedi tudományegy.-en a lélektani tanszék vezetője, a bölcsészeti kar dékánja (1943-44). A Szt. István Akadémia tagja (1921), a Magy. Psychologiai Társaság társelnöke volt. Kezdetben ismeretelmélettel, később lélektannal, főleg gyermeklélektannal foglalkozott. Természettudományi szemléket közölt a Katholikus Szemlében, melynek szerk.-je is volt. – M. A fizika alapfogalmainak és alapelveinek ismeretelméleti vizsgálata (Komárom, 1911); Gyermektanulmányozás és gyermeknevelés (Komárom, 1913); Okság és törvényszerűség a fizikában (Bp., 1917); Az energia átalakulásának iránya (Bp., 1922); Logika (Komárom, 1922); Értékelmélet (Bp., 1923); Tanulmányok a gyermeki lélekről (Berlin, 1925); Gyermekpszichológia és pedagógia (Bp., 1930); Az iskolás gyermek (Bp., 1935); Pszichológia (Bp., 1935); Lélektan és nevelés (Bp., 1943).