Kezdőlap

Bognár János (Sátoraljaújhely, 1916. dec. 14.Miskolc, 1972. szept. 2.): vegyész, egyetemi tanár, a kémiai tudományok kandidátusa (1959). A bp.-i tudományegy.-en szerzett oklevelet (1938). Utána az egy. szervetlen és analitikai kémiai tanszékén lett tanársegéd. 1942-ben doktorált, majd katona és hadifogoly volt. 1948-ban visszatért a tanszékre. 1950-ben az új miskolci Nehézipari Egy.-en a 2. sz. kémiai tanszéken lett tanszékvezető docens, 1960-ban egy.-i tanár. Fő kutatási területe az analitikai kémia, a reakciókinetika volt. Indikátorkutatást folytatott, melynek során továbbfejlesztette az abszorpciós indikátorok elméletét. A nagy érzékenységű katalitikus kronometriás módszer számos új eljárását alkotta meg, így új reakciókat vezetett be nyommennyiségű fémek kimutatására. E munka során szimultán komparációs módszer néven új eljárást szabadalmaztatott. Vizsgálta a bróm- és klórbázisú Landolt-típusú reakciók mechanizmusát. Mintegy 200 analitikai kémiai publikáció szerzője, ill. társszerzője. – Irod. Vorsatz Bruno: Dr. B. J. (Nehézipari Műszaki Egy. Közl., 1972. 9. sz.); B. J. (Magy. Kém. L., 1972. 10. sz.).