Kezdőlap

Bohuniczky Szefi (Nagypécsely, 1894. márc. 19.Bp., 1969. febr. 28.): író, Baumgarten-díjas (1938, 1942). Veszprémben tanult. Álnéven írt elbeszéléseket és bírálatokat a Független Szemlében. Első novelláit és első regényét, A kisbojtárt a Nyugat közölte 1926-ban. Babits Mihály és köre befogadták társaságukba. Noha szerény viszonyok közt élt – férjét a Tanácsköztársaság bukása után nyugdíjazták –, irodalmi szalont tartott fenn, ahol hetente összejöttek a Nyugat köréhez tartozó írók. Munkái, amelyek érdekes lélekrajzokkal tűnnek ki, két témakörben mozognak, egyrészt írt lánykora környezetéről, a vidéki uradalmak gazdatisztjeinek, szegényparasztjainak világáról, másrészt a városi középosztálybeli nők nyugtalan, céltalan életéről. 1945 után már alig publikált regényeket, de irodalomtörténeti érdekességű visszaemlékezéseket közölt íróbarátairól. – M. Szegény emberek (r., Bp., 1934); Eszteregi hitbizomány (r., Bp., 1936); Három év (r., Bp., 1941); Asszonyok és lányok (r., Bp., 1942); Lázas évek (r., Bp., 1947); Egy Móricz-vers története (Irod. tört., 1957. 1. sz.); Emlékezés Szabó Dezsőre (Irod. tört., 1958. 1. sz.); Az elfelejtett Centrál kávéház (Vigilia, 1959. 8. sz.); Két vacsora. Emlékezés Móricz Zsigmondra (Nagyvilág, 1959. 8. sz.); Arcképvázlat Pap Károlyról (Jelenkor, 1961. 3. sz.); Emlékezés Osvát Ernőre (Irod. tört., 1961. 2. sz.); Schöpflin Aladár és baráti körünk (Irod. tört., 1962. 1. sz.); A fiatal Németh László és környezete (Jelenkor, 1962. 6. sz.). – Irod. Török Sophie: B. Sz. novellái (Nyugat, 1931. I.); Kerecsényi Dezső: B. Sz. két novelláskötete (Prot. Szle, 1931); Németh László: B. Sz. (Napkelet, 1931); Illés Endre: Két regény (Nyugat, 1936. 6. sz.); Dénes Gizella: Emlékeztető emlékezés (Vigilia, 1975).