Kezdőlap

Bokor Elemér (Sátoraljaújhely, 1887. jan. 19.Bp., 1928. szept. 1.): zoológus. Tényleges főhadnagyként 1914-ben orosz hadifogságba került. Hazatérése után 1924-ben a bp.-i bölcsészkaron doktorált, utána a bp.-i főreálisk.-ban természetrajz-kémiaszakon tanár volt. Barlangkutatással és a bogarak tanulmányozásával foglalkozott. A barlangi és a föld alatt élő bogarak specialistája. Egész sor új bogárfajt írt le. Az Abaligeti-barlang első modern felmérése is tőle származik. Számos tudományos dolgozata jelent meg a Rovartani Lapok és az Entomologische Blätter hasábjain. A Barlangkutató Társ. alelnöke, a Rovartani Társ. elnöke, a Német-Osztrák Barlangkutató Szövetség ezüst plakettel kitüntetett tagja volt.