Kezdőlap

Boldog Balázs (Berlin, 1903. márc. 6.Bp., 1975. márc. 15.): műfordító, könyvtáros. Kereskedelmi középisk.-ban tanult Berlinben és Bp.-en. 1924-től magántisztviselő volt. Külső munkatársként könyvismertetései, kulturális témájú cikkei és fordításai jelentek meg a Magyar Hírlapban, majd ennek megszűnte után (1938) Az Újság c. lapban és az Új Időkben. 1946-tól a Magyar Írók Szövetsége titkárságának adminisztratív vezetője, 1951-től könyvtáros az Írószövetség könyvtárában, 1962-65-ben ugyanott vezető. Németre és franciára fordított magyar költőket (Petőfi, Kassák) különböző antológiákban, G. Grass Vallató c. kötetének egyik fordítója. Werner Daheim álnéven a magyar irodalomról írt cikkeket német és svájci lapokba.