Kezdőlap

Boleszló (1280 körül1328. dec.): érsek. Kázmér tesseni hg. és Ilona litván hercegnő fia. Tanulmányait valószínűleg Páduában végezte. Opulai prépost (1308). Rokona, Károly kir. keresztülvitte, hogy esztergomi érsekké (1321-28) nevezzék ki, bár akkor még nem volt felszentelt pap. 1322-ben a kir. követe volt Velencében. Öccsét, Meskót erőszakkal nyitrai püspökké választatta. – Irod. Mon. Ecclesiae. Strig. (III. Strigonii, 1874.).