Kezdőlap

Bolla Ilona, G., Gerics Józsefné (Felsőgörzsöny, 1927. máj. 22.Bp., 1980. dec. 8.): történész, a történettudomány kandidátusa (1976). Egy.-i tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte, ahol 1950-ben történelem-m. szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. 1950-51-ben gimn.-i tanár Kalocsán, 1951-től a bp.-i tudományegy. középkori történeti tanszékén gyakornok, 1952-től tanársegéd, 1960-tól adjunktus, 1977-től haláláig docens volt. Középkori társadalom-, település-és jogtörténettel, valamint ezek európai összefüggéseivel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a középkori m. közszabadság-fogalom és differenciálódásának vizsgálatában, beleértve a köznemesség és a jogilag egységes jobbágyság kialakulását. – F. m. A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon (Bp., 1983).- Irod. G. F.: B. I. (Történelmi Szle, 1980. 4. sz.).