Kezdőlap

Bóna Ervin (Bp., 1924. jan. 29.Bp., 1983. dec. 24.): tanár, a tudományelmélet kutatója. 1947-ben szerzett kémia-fizika-matematika szakos tanári oklevelet a bp.-i tudományegy.-en. 1948-ban geológiai témából doktorált. 1946-tól 1955-ig Sátoraljaújhelyen középisk. tanárként dolgozott, 1949-51-ben a matematika-fizika tárgyak megyei szakfelügyelője volt. 1955-1956-ban Miskolcon a tanács oktatási osztályát vezette, majd 1962-ig a Földes Ferenc Gimn.-ban tanított. 1962-től haláláig az MTA Filozófiai Intézetének tudományos kutatója. A természettudományok filozófiai kérdéseivel, tudományelmélettel és jövőkutatással foglalkozott. Az MTA Jövőkutatási Bizottsága titkára volt. – F. m. Idealista tendenciák a kémiában (Bp., 1963); A matematika-, fizika- és kémiatanítás világnézeti kérdései (társszerzőkkel, Bp., 1968); A tudományos tevékenység néhány elméleti kérdése (társszerzőkkel, Bp., 1968); A tudomány néhány elméleti kérdése (társszerzőkkel, Bp., 1970); A kémiai tudományok és kutatási ágak rendszerezési kérdései (Bp., 1971); A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig (társszerzőkkel, Bp., 1976); Világnézetünk természettudományos alapjai (Bp., 1978); Magyar jövőkutatási munkák (bibliográfia, Bp., 1980); Future research in Hungary (társszerk., Bp., 1983).