Kezdőlap

Bóna József; illegális mozgalmi neve Csurgala József (?Spanyolo., 1936. nov.): a spanyol polgárháború résztvevője. A franciao.-i emigráns magyarok munkásmozgalmában tevékenyen részt vett. Az elsők között ment Spanyolo.-ba és mindjárt a polgárháború kezdetén Madrid védelmében esett el.