Kezdőlap

Bonfini, Antonio (Ascoli, 1434?Buda, 1503): olasz humanista történetíró. Egy ideig Itáliában tanított, majd 1486-ban a budai udvarba jutva Beatrix királyné felolvasója lett. Több ízben visszatért Itáliába, 1496-tól haláláig Mo.-on élt. Mátyás megbízásából megírta a m. történelmet. Munkáját, amely főleg Mátyás korára tartalmaz önálló adatokat, két évszázadon át alapvetőnek tekintették. Igen nagy hatással volt a mo.-i humanista történetírásra jellemábrázolásaival, oknyomozó fejtegetéseivel. – M. Rerum Ungaricarum decades... Első csonka kiadása: Brenner Márton (Basel, 1543); első teljes kiadása Zsámboki (Sambucus) (Basel, 1568). A leghasználhatóbbak: Bél Károly András (Lipcse, 1771); és Fogel József-Iványi Béla-Juhász László (I-IV., Bibliotheca scriptorum medii recentiorisque aevorum, Bp., 1936-1941). Szemelvények magyar fordításban: Geréb László (Bp., 1943., 1959); Heltai Gáspár magyar átdolgozása: Chronika az magyarok viselt dolgairól (Kolozsvár, 1575). – Irod. Zsilinszky Mihály: B. A. történetíró jellemzése (Századok, 1877); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953); Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Bp., 1955).