Kezdőlap

Bonipert (?1036): a pécsi egyházmegye első püspöke (1009-1036); francia származású. 1020 körül Chartres-ből kért latin tankönyvet a pécsi isk. részére. – Irod. Makkai László-Mezey László: Árpád-kori és Anjou-kori levelek (Bp., 1960. Nemzeti Kvtár, 109).