Kezdőlap

Bonkáló Sándor (Rahó, 1880. jan. 22.Bp., 1959. nov. 3.): filológus, irodalomtörténész, műfordító. Bp.-en, Lipcsében és Szentpétervárott végezte az egy.-et. 1905-től a szegedi, majd a gyöngyösi, 1916-tól a zalaegerszegi gimn. tanára. 1917-től a bp.-i egyen az orosz nyelv és irodalom magántanára, 1919-től a rutén nyelv és irodalom ny. r. tanára. Tanszékének 1924-ben történt megszüntetése után mint nyugdíjas élt Bp.-en. Számos, az orosz és ukrán irodalommal és történelemmel foglalkozó, de az ellenforradalmi kor szellemében írt cikke és tanulmánya jelent meg. Tolsztoj és Dosztojevszkij több művét fordította magyarra. – F. m. A szlávok (Bp., 1915); A magyar rutének (Bp., 1920); Az ukrán mozgalom története 1917-22 (Bp., 1922); Az orosz irodalom története (I-II. Bp., 1926); A kárpátaljai rutén irodalom és művelődés (Bp., 1935)