Kezdőlap

Bonyhay Benjámin (Füzesgyarmat, 1805. okt. 11.Mezőberény, 1885. szept. 9.): író, ügyvéd, 1827-től Békés vm.-ben joggyakornok, utóbb 1845-ig jegyző Mezőberényben. 1846-tól kerületi ref. isk. felügyelő, 1848-tól vm.- i árvaügyi számvevő, majd főszámvevő. 1849-től Mezőberényben élt mint a békésbánáti ref. egyházmegye tanácsbírája. 48-as demokratikus népies irányt képviselt. Több népies, népoktató jellegű szépirodalmi és ismeretterjesztő munkája és a korabeli lapokban számos hasonló célzatú cikke jelent meg. – F. m. A falu bírája (r., Buda, 1846); Népiskolai jutalomkönyv jó gyermekek számára (Szarvas, 1848); Jótékonyság lantja (Népies költői beszélyek, Debrecen, 1867).