Kezdőlap

Borbáth Károly (Vargyas, Udvarhely vm., 1931. jan. 12.Vargyas, 1980. ápr. 22.): romániai magyar történetíró. 1954-ben szerzett történelem szakos középisk. tanári diplomát a kolozsvári Babeş Egy.-en. 1954-58-ban Leningrádban folytatott kutatásokat. 1958-1968 között a kolozsvári tudományegy. lektora, 1968-77-ben a nagyenyedi Bethlen Könyvtár ig.-ja, 1977-78-ban Torockón, 1978-tól halálig Vargyason tanított. Elsősorban Erdély műemlékeivel, helytörténeti kérdésekkel foglalkozott. Tanulmányai a Korunkban, a Megyei Tükörben és a Művelődésben jelentek meg. Több nagyobb műve kéziratban maradt. – F. m. Adalékok a székely népmesék gyűjtésének történetéhez (Székelykeresztúri Múzeum Emlékkönyve, Csíkszereda, 1974); Társadalmi mozgalmak a Székelyföldön 1562 után (Magyar Andrással, in: Székely felkelés 1595-1596)- – Irod. Szabó Gyula: Ismét búcsú... (Utunk, 1980. 18. sz.); Balogh Dezső: Tanár volt, „nem középiskolás fokon” (Igazság, 1980. máj. 13.); Cseke Péter: Dr. B. K. (1931-1980) (Művelődés, 1980. 7. sz.).