Kezdőlap

Borbély Andor, (Kaposvár, 1896. jan. 10.Bp., 1972. máj. 12.): gimnáziumi földrajztanár, térképész. Tanulmányait a kolozsvári. tudományegy.-en végezte (1918), itt avatták doktorrá. Állami ösztöndíjjal több évet Bécsben töltött. Hazatérése után Bp.-en és vidéken tanított. 1945 után az MTA Földrajzi Könyv- és Térképtárának (1951-től az MTA Földrajztudományi Kutatócsoportja) munkatársa lett. Ausztriai kutatóútjairól gazdag anyaggal tért haza; az ausztriai kutatások során feltárt m. vonatkozású térképtörténeti tanulmányai jelentek meg. Eredményes tudománytörténeti vizsgálatokat végzett. – F. m. Pálháza környékének rhyolitos kőzetei (Szeged, 1922); Adatok a magyar városok és várak ábrázolásában a XVI-XVII. sz.-ban (Bp., 1933); Hazánk ismeretlen térképei a XVI. századból (Térképészeti Közl., 1936); Erdélyi városok képeskönyve 1736-ból (Kolozsvár, 1943); Reguly Antal térképének szerepe az Észak-Ural megismerésében (Bp., 1955). – Irod. Marosi Sándor: B. A. emlékezete (Földr. Közl., 1972. 4. sz.); Bendefy László: B. A. (Földr. Közl., 1972. 4. sz.).