Kezdőlap

Borbély György (1540 körülKolozsvár, 1603. dec. 15.): törökverő vitéz, birtokos nemes. Előbb Gyula várában katonáskodott, majd Báthori István erdélyi fejedelem, később lengyel kir. seregében harcolt. 1595-ben Báthori Zsigmond fejedelem karánsebesi bánná nevezte ki. Ugyanebben az évben a töröktől visszafoglalta Facset, Lippa és Jenő várát. 1602. júl. 17-én Székely Mózes seregében alvezérként részt vett a brassói csatában. Székely eleste után párthívei a szászvárosi gyűlésen, 1603-ban az erdélyi sereg generálisává választották. A Basta hadai elleni készülődés közben érte a halál.