Kezdőlap

Borbély István (Torockó, 1886. nov. 23.Kolozsvár, 1932. márt. 20.): teológiai író, irodalomtörténész. A kolozsvári egy.-en bölcsészdoktori diplomát szerzett 1909-ben. 1911-től a kolozsvári unit. gimn. tanára, 1925-28-ban ig.-ja. 1925-ben megszerezte az unit. lelkészi oklevelet is. Az I. világháborúban frontszolgálatot teljesített. 1928-tól a kolozsvári unit. teológiai ak. tanára. 1919- től a Keresztény Magvető, 1924-től az Erdélyi Irodalmi Szemle szerk.-je. Folyóiratokban és önállóan számos egyháztörténeti, teológiai és irodalomtörténeti tárgyú dolgozata jelent meg. – M. Heltai Gáspár (Bp., 1907); Unitárius polémikusok Magyarországon a XVI. századbon (Kolozsvár, 1909); A magyar unitárius egyház hitelvei a XVI. sz.-ban (Kolozsvár, 1920); A magyar irodalom története (I-II. Kolozsvár, 1924-25). – Irod. György Lajos: B. I. (Erdélyi Múz. 1932.)