Kezdőlap

Borbély Kamill József (Győr, 1901. jan. 9.Bp., 1975. ápr. 8.): bencés szerzetes, tanár. 1920-ban belépett a Szt. Benedek rendbe, 1926-ban pappá szentelték, 1926-28-ban gimn.-i tanár Kőszegen, 1928-29-ben Bp.-en, 1929-36-ban Győrött, 1936-39-ben lelkész Balatonfüreden, 1939-40-ben h. fürdőig. Balatonfüreden. 1940-46-ban ismét gimn.-i tanár Bp.-en. 1946-ban a bp.-i egyen pedagógiából doktorált. 1949-1958 között a pannonhalmi rendi főisk.-n a lélektan, logika, pedagógia és kozmológia tanára. 1958-tól nyugdíjazásáig (1964) a balatonfüredi fürdőkápolna lelkésze volt. Pedagógia (1953) c. jegyzetében Otto Wilmann szellemében dolgozta ki nevelési rendszerét. Cikkei a Vigiliában jelentek meg. – Irod. B. K. (Szolgálat, 1975); Szeghalmi Elemér: Az árnyéktalan ember (Új Ember, 1985. ápr. 14.).