Kezdőlap

Borbély Samu (Torda, 1907. ápr. 23.Bp., 1984. aug. 14.): matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1946, r. 1979). Középisk. tanulmányait a tordai és a kolozsvári unit. gimn.-ban végezte. Kecskeméten érettségizett. Egy.-i tanulmányait a Berlin Charlottenburg-i Műegy.-en folytatta. A műegy.-en R. Rothe és G. Hamel tanszékén díjas gyakornok, majd tanársegéd. 1933-tól a műegy. repüléselméleti intézetének matematikusa. 1941-ben Kolozsvárra költözött, és a Ferenc József Tudományegy.-en tanársegéd, adjunktus, megbízott előadó volt. Magántanári habilitációt is szerzett. 1944-ben, Kolozsvár német megszállása után letartóztatták. Bp.-re, majd Berlinbe vitték, ahol börtönben ült. 1944 dec.-ében visszatért Bp.-re, majd 1945 végén Kolozsvárra. 1945-től 1949-ig a kolozsvári m. tannyelvű Bolyai Egy. ny. r. tanára, a matematika-geometria tanszékcsoportvezetője, 1948-49-ben a matematika-fizika kar dékánja. 1946-tól az egy. diákjóléti intézményeinek felelős tanárelnöki tisztét is ellátta. 1949-ben Mo.-ra költözött, és a miskolci műszaki egy. matematika tanszékének vezetője lett. 1955-től ugyanilyen beosztásban a Bp.-i Műszaki Egy. gépész karán dolgozott. 1960-tól 1964-ig az Otto von Guericke Nehézgépipari Műegy. (Magdeburg) matematika intézetének ig.-ja. Ebben a minőségében megteremtette a műszaki egy. céljainak megfelelő matematikai képzés tudományos, személyzeti és szervezeti feltételeit, elindította a tanárképzést és megszervezte az NDK Matematikai Társulatának Magdeburg-körzeti tagozatát, melynek elnöke is volt. 1964 és 1968 között ismét Bp.-en tanszékvezető. 1977. dec. 31-én nyugdíjazták, de előadásait (komplex függvénytan) élete végéig folytatta. Munkásságának súlypontja az alkalmazott matematika területére esett. Ballisztikai, szárnyelméleti, hővezetési problémákkal foglalkozott. Számos cikke jelent meg különböző szakmai folyóiratokban. Kolozsvári és miskolci működése idején hallgatói részére jegyzetet adott ki (1982). – F. m. Gépész- és villamosmérnökök kézikönyve (Pattantyús Ábrahám Imrével, Bp., 1961). – Irod. B. S. halálára (A Mi Egyetemünk, Miskolc, 1984. szept. 10.); B. S. 1907-1984 (A Jövő Mérnöke, Bp., 1984. okt. 12.); Czibere Tibor: B. S. (Magy. Tudomány, 1984. 12. sz.).