Kezdőlap

Borbély Sándor (Aranyosrákos, 1866. jan. 14.Vác, 1932. dec. 9.): gyógypedagógus. Tanulmányait a bp.-i Pedagógiumban végezte, majd a tordai gimn: ban tanár. 1890-től a váci siketnéma-intézet tanára, 1899-től ig.-ja volt. 1905-ben a váci intézet mellett megszervezte az előkészítő isk.-t (siketnéma-óvoda) és 1908-ban tagja lett a gyógypedagógiai orsz. szaktanácsnak. Eredményes működést fejtett ki gyógypedagógiai intézetek fejlesztése, a gyógypedagógiai tanárképzés megreformálása terén. Szerk. a Siketnémák Közlönyét (1902); a Siketnémák Képes Lapját (1911-1918). – F. m. Emlékkönyv a siketnémák váci orsz. intézetének 100 éves fennállásának ünnepe alkalmából (Bp., 1902); Tanterv és módszeres utasítások a siketnémák iskolái, intézetei számára (Bp., 1906); A magyar siketnéma oktatás bibliográfiája és adatgyűjteménye 1920 végéig (Vác, 1924). – Irod. Angyal József: Emlékezés B. S.-ra (Gyógypedagógia, 1966. 9. sz.).