Kezdőlap

Bornemisza Anna (1630 körülEbesfalva, 1688. aug. 5.): ~ Pál jenei kapitány, majd udvari főkapitány leánya, 1650-től Apafi Mihály, a későbbi erdélyi fejedelem felesége, akinek igen nagy befolyása volt tehetetlen és ingatag férje elhatározásaira. A fejedelmi udvar és birtokok gazdálkodásáról vezetett részletes naplói Erdély e korbeli gazdasági és társadalmi viszonyaira vonatkozólag fontos adatokat tartalmaznak (Kiadta Szádeczky Béla, Bp., 1911). – Irod. Balás Ilona: B. A. fejedelemasszony élete és kora (Gyoma, 1918). – Szi. Jósika Miklós: A két Barcsai (dráma, Pest, 1844).