Kezdőlap

Bornemisza János (?Pozsony, 1527. okt.): kincstartó. Tolnáról, valószínűleg jobbágycsaládból származott, 1481-85 között Nagylucsei Orbán jegyzőjeként kezdte pályafutását, vele együtt került kincstári szolgálatba. 1487-től 1493-ig alkincstartó, 1492- től 1496-ig kir. familiáris, 1500-tól 1504-ig kincstartó, 1506-tól 1526-ig budai várnagy, 1514-től 1516-ig egyben pozsonyi főispán. II. Lajos nevelője lett, noha Bakócz Tamás, Perényi Imre és Szapolyai János egyformán gyűlölte, s az utóbbi kettő 1518-ban megkísérelte megbuktatását. Részt vett a parasztháború leverésében; Száleresi Ambrus seregének előbb amnesztiát ígért, majd fegyverrel megsemmisítette. A mohácsi csata után Mária királynét Pozsonyba kísérte és maga Ferdinánd pártjára állt.