Kezdőlap

Bornemisza Pál, Abstemius (Pécs, 1499. jan. 10.1579): r. k. püspök. Előbb budai prépost és kir. tanácsos Ferdinánd pártján, majd 1549-től veszprémi, 1553-tól erdélyi püspök. 1566-ban Gyulafehérvárt, püspöki székhelyét átadta az ostromló erdélyi csapatoknak, s elhagyta a fejedelemséget. Ezzel másfél évszázadra megszűnt az erdélyi r. k. püspökség. 1557-től nyitrai püspök. 1568-ban kir. helytartó lett.