Kezdőlap

Boros György (Tordátfalva, 1855. ápr. 19.Kolozsvár, 1941 jan. 25): unitárius püspök. Teológiai tanulmányait Kolozsvárt, majd 1877-től 1879-ig Londonban végezte. Hazatérte után rövidesen Kolozsváron unit. teológiai ak.-i tanár. Beutazta É-Amerika nagy részét. 1928-38-ban püspök. Titkára, majd ügyvezető alelnöke a Dávid Ferenc Egyletnek. Brassai Sámuellel szerk. a Fiatalság barátja c. folyóiratot; 1924-ig szerk.-je volt az Unitárius Közlöny c. egyházi lapnak. Egyháztörténeti és hittani tanulmányai a Keresztény Magvető c. folyóiratban jelentek meg. – F. m. Brassai Sámuel élete (Kolozsvár, 1927); Új teológia és unitárizmus (Kolozsvár, 1937)