Kezdőlap

Borosnyai Lukács János (Feldoboly, 1694Marosvásárhely, 1760): erdélyi ref. püspök. Lukács János nevű zsellér fia. 1716-tól Bethlen Miklós gr. családjában nevelősködött, majd a nagyenyedi kollégiumban és Vízaknán tanított. 1726 előtt öt évig külföldön tanult, hazatérve Kemény Simonné udvari papja Vétsen. 1727-től nagyenyedi lelkész, 1735-től Székelyudvarhelyen tanár. 1749-ben püspök lett. – Irod. Ravasz János: B. L. J. erdélyi református püspök élete (Prot. Közl., 1889. 12- 15. sz.).