Kezdőlap

Boroviczény Aladár, báró (Jalkovec kastély, Varasd vm., 1890.Marau, Ausztria, 1963. ápr. 15.): legitimista politikus, IV. Károly kabinetirodájának utolsó főnöke. Jogi tanulmányait Kassán, Párizsban és Kolozsvárott végezte. Boszniában kormányzósági hivatalnok. Az I. világháború kitörésekor tartalékos főhadnagy, majd a szarajevói kormányzóság tisztviselője. Bécsbe rendelése után 1917–18-ban a közös külügymin. politikai osztályán dolgozott, majd 1918–19-ben a felszámoló külügymin.-ban, később 1919–20-ban az ellenforradalmi hadseregben működött. 1920–21-ben a vatikáni m. követség ügyvivője. IV. Károly király tanácsadója volt hazatérési kísérletében, a második királypuccs idején letartóztatták (1921. okt.), s kéthavi fogság után engedték szabadon. 1945-től Ausztriában élt. – M. Der König und sein Reichsverweser (München, 1924); Graf von Brühl (Zürich, 1930).