Kezdőlap

Borovszky Samu (Karavukova, 1860. okt. 25.Bp., 1912. ápr. 24.): történetíró, az MTA l. tagja (1899) és irodaigazgatója. Számos, a magyarság őstörténetével, a népvándorlás korával, m. helytörténettel foglalkozó cikke s önálló kötete jelent meg. Sziklay Jánossal együtt szerk. a Magyarország vármegyéi és városai c. sorozat első négy kötetét. 1908-ban a Magyar Történelmi Társulat titkárává választották. – F. m. A honfoglalás története (Bp., 1894); Csanád vármegye története 1715-ig (I-II, Bp., 1896-1897); Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba lajstrom (Karácsonyi Jánossal, Bp., 1903); Borsod vármegye története (Bp., 1909). – Irod. Karácsonyi János: B. S. l. tag emlékezete (MTA Emlékbeszédek, XVI).