Kezdőlap

Borsa Kopasz Jakab (?1317. júl.): nádor. A Bihar vm.-ben birtokos Borsa nemzetség tagja. 1284-től 1286-ig lovászmester volt. Kun László uralma alatt a Csákok, majd a Kőszegiek pártjához csatlakozva tartományúri hatalmat épített ki bátyjával, Lóránttal együtt. Ők gyilkoltatták meg Kun Lászlót: Az Anjouk híveinek tartották őket, egy ideig mégis Vencelhez csatlakoztak. ~ 1290-92 között pohárnokmester, 1298-tól 1300-ig szlavón bán volt, 1307-ben nádor lett. 1327-ben Ákos nembeli Ernye fiaival, az Amadé fiakkal és Kán Lászlóval szövetkezve fellázadt, Debrecennél csatát vesztett, Adorján, majd Sólyomkő várába menekült, de kénytelen volt a kiéheztetett várat feladni. A kir. lefejeztette.