Kezdőlap

Borsa Lóránt (?1301 után): erdélyi vajda. 1284-től 1286-ig és 1288-tól 1294-ig erdélyi vajda. ~ Kopasz bátyja. A hódtavi csatában tűnt fel, 1285-ben az Erdélyen át menekülő tatárokon aratott győzelmet, 1287-ben fellázadt, 1301 után az Anjouk pártján harcolva esett el. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (I., Bp., 1900).