Kezdőlap

Borsa Mihály (Győr, 1906. febr. 25.Bp., 1986. nov. 16.): miniszteri tanácsos, államtitkár. A pécsi Erzsébet Tudományegy.-en államtudományi oklevelet szerzett, s tanulmányokat folytatott a párizsi École des Hautes Études Sociales-on. 1929-től a győri Kereskedelmi és Iparkamara alkalmazottja, a kisipari ügyek előadója, 1935-től fogalmazó. 1939-ben a zsidótörvények miatt elvesztette állását. 1935-től tagja a Független Kisgazdapártnak (FKgP). 1944. márc. 19-én letartóztatták, rövid kistarcsai internálás után ápr.-ban az első politikai transzporttal Auschwitzba deportálták. Több koncentrációs tábort is megjárt, közöttük Buchenwaldot és Dachaut. 1945 nyarán tért haza, feleségét és négy éves kisleányát Auschwitzban elpusztították. 1946. jan.-tól min.-i tanácsos az Újjáépítési Min.-ban, 1948. jan. 30-tól máj. 3 i-ig az Anyag és Árhivatal elnöke, majd a Mézforgalmi Nemzeti Vállalat vezérig.-ja. 1946. szept. 12-étől 1947. aug.-ig, majd 1948. aug. 18-tól ogy.-i képviselő. 1957-től a fasizmus áldozatainak segélyezését végző bizottság elnöke, majd a Magy. Izraeliták Orsz. Képviselete Központi Szociális Bizottságának elnöke. 1964-68-ban a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsának tagja.