Kezdőlap

Borsiczky Dénes (Nagykároly, 1806. szept. 6.Pest, 1853. júl. 23.): jogász, jogakadémiai tanár. Bécsben, majd Pesten tanult jogot. 1833-tól haláláig a pozsonyi jogak.-n tanár. A jogbölcseletben és a büntetőjogban Sonnenfels, a közgazdaságtanban Adam Smith követője. – M. Positiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis (Pesthini, 1827). – Irod. Pauler Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez (Bp., 1878).