Kezdőlap

Borsos Tamás (Marosvásárhely, 1566. jún. 14.Marosvásárhely, 1633): erdélyi diplomata, utazó. 1599-től 1604-ig Marosvásárhely főbírája, 1606-tól fejedelmi táblabíró. Bethlen Gábor megbízásából 1613-ban, 1618-20-ban és 1626-ban követként járt a Portán, 1630-ban budai követ volt. Három emlékiratot hagyott hátra, melyekben sok gazdaságföldrajzi megfigyelését örökítette meg. – M. B. T.-nak második portára való, járásának közönséges históriája (Erdélyi tört. adatok, I-II, Bp., 1856); Emlékirata 1630. jan. 20- 28 budai követségéről (Tört. Tár, 1884). Irod. Szamota István: Régi magyar utazók (Nagybecskerek, 1892); Barts Gyula: Marosvásárhelyi B. T. élete és történeti szereplése (Kolozsvár, 1912).