Kezdőlap

Boruth Elemér, Steiger Alajos (Mád, 1833. fan. 30.Sátoraljaújhely, 1886. aug. 26.): költő, újságíró, lapszerkesztő. 1860-ban Nyíregyházán városi tanácsossá választották. 1870. okt.-től haláláig a Zemplén c. lap-szerk.-je. A Petőfi Társ. tagja (1879.) Petőfit utánzó versei – melyek a maguk idején népszerűek voltak -, társadalmi, közgazdasági cikkei 1854-től kezdve jelentek meg a fővárosi lapokban. Számos versét megzenésítették. M. B. költeményei (Pest, 1859); Nyárlevelek (Sátoraljaújhely, 1878); Hátrahagyott művei (I-II., B, életrajzával Szana Tamástól Bp., 1887). – Irod. Farkas József: B. E. élete és költészete (Komárom, 1909).