Kezdőlap

Bosnyák Ernő (Zombor, 1876. jan. 2.Zombor, 1963. aug. 9.): rendező, operatőr. Eredetileg nyomdász volt. 1906-ban Zomborban ő szervezte meg és bonyolította le az első mozielőadást. 1909-ben Terpsihoro birodalmában címen helybéli leánykák játékos szórakozását vette fel a városi parkban. Általában dokumentáris alkotásokat forgatott, kihasználva a két kultúrájú, néprajzú vidék sajátosságait. Kapcsolatot létesített a Kristiansen céggel, s az ő révükön forgalmazta külföldön munkáit. Sport- és filmtárgyú m. és szerb nyelvű lapokat alapított (Sport és Film, Mozi Újság, Zombori Újság stb.). A Délvidék Jugoszláviához csatolása után egyike lett a vajdasági filmélet úttörőinek; 1923-ban létrehozta a Boer Filmet. Ő volt az, aki új hazájában először használt mozgó kamerát. Tőke híján 1925-től ismét visszatért eredeti hivatásához, a nyomdászathoz, és csak alkalomszerűen filmezett. Életművére, munkásságára emlékezve 1975-ben szülővárosában kiállítást nyitottak.