Kezdőlap

Bosnyák Tamás, báró (1575 körül1635 körül): végvári vitéz, várkapitány, birtokos nemes. Katonai pályáját Erdődy Tamás bán oldalán a horvát végeken kezdte, majd végigharcolta a tizenöt éves háborút. Részt vett Pest, Esztergom és Székesfehérvár visszavételében és a mezőkeresztesi csatában. Az 1590-es évek végén Surány várának kapitánya. 1604 végén csatlakozott Bocskaihoz, s Rhédey Ferenc parancsnoksága alatt részt vett a felső-mo.-i hadjáratban. 1605. okt.-ben rövid ideig érsekújvári kapitány volt. A felkelés után, 1607-től (még 1629-ben is) füleki kapitány. 1609, dec. 10-én II. Mátyás bárói rangra emelte. Később kir. tanácsos, főétekfogó mester és Hont vm. főispánja.