Kezdőlap

Bosnyák Zoltán (Bp., 1905. jan. 2.Bp., 1952. okt. 4.): tanár, lapszerkesztő. 1931-től Bp.-en tanított, 1940-44-ben a Bp. Váli utcai polgári isk. földrajz-természetrajz tanára. 1944-ben a Magy. Zsidókutató Intézet ig.-ja. 1931-től 1945-ig különböző szélsőjobboldali lapok munkatársa. 1945 után mint háborús bűnöst halálra ítélték. Évekig raboskodott, Rákosi Mátyás utasítására megbízták a mo.-i zsidókérdés megoldását célzó tanulmány elkészítésével, ennek fejében ígéretet kapott, hogy nem végzik ki. A tanulmányt elkészítette, ennek ellenére a halálos ítéletet végrehajtották rajta. – F. m. Fővárosunk elzsidósodása (Bp., 1935); Két világ harca (Bp., 1935). Sem antiszemitizmus, sem zsidógyűlölet, hanem nemzeti önvédelem (Bp., 1936); Magyarország elzsidósodása (Bp., 1937); A zsidókérdés törvényi rendezése (Bp., 1937); Harc a zsidó sajtó ellen (Bp., 1938); A zsidókérdés újabb alakulása Magyarországon (Bp., 1938); Az idegenvér. A zsidókérdés fajpolitikai megvilágításban (Bp., 1938); Prohászka és a zsidókérdés (Bp., 1938); Istóczy Győző élete és küzdelmei (Bp., 1940). – Irod. Kutrucz Gizella: Válogatott közügyeim (Bp., 1990).