Kezdőlap

Botár Imre (Dés, 1880. dec. 3.Bp., 1959. jan. 27.): történetíró, tanár. A bp.-i egy.-en szerzett tanári oklevelet 1903-ban. Szentgotthárdi, fehértemplomi, 19066-19-ben kaposvári, 1920-38-ban szolnoki áll. gimn. tanár nyugdíjazásáig. Részint gazdasági és településtörténettel, részint unit. egyháztörténettel foglalkozott. A mo-i unit. egyház történetét feldolgozó műve kéziratban maradt. Számos ide vonatkozó cikke főleg az Unitárius Értesítőben jelent meg. Kéziratban maradt: A magyarországi unitárius egyház története. Alapításától II. Rákóczi Györgyig c. munkája. Munkatársa volt az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlönynek. – F. m. A vallásszabadság és Dávid Ferenc (Bp., 1920); Szolnok települési, népesedési és gazdasági viszonyai a XVIII. században (Szolnok, 1941).