Kezdőlap

Both János (?1521. aug. 16.): 1493-tól horvát, dalmát, szlavón vicebán Balassa Ferenccel. 1521-ben nándorfehérvári vicebáró lett, a vár védelmében esett el. – Irod. Kiss Lajos: Nándorfehérvár bukása (Hadtört. Közl. 1889.)