Kezdőlap

Both Ödön (Cibakháza, 1924. jan. 16.Szeged, 1985. ápr. 27.): jogtörténész, az állam- és jogtudományok kandidátusa (1964). Egy.-i tanulmányait a szegedi tudományegy. jogi karán folytatta (1945-49); közben Szeged város irodai napidíjasa volt. A jog- és államtudományi doktorátust 1951-ben szerezte meg. 1949-től oktatott a szegedi tudományegy. jogi karának jogtörténeti tanszékén. 1965-ben kinevezték tanszékvezető egy.-i docenssé. Fő kutatási területei: a m. büntetőjog története (1790-1848), a sajtószabadság Mo.-on. – F. m. Az 1848. évi sajtótörvény létrejötte (Szeged, 1956); Szeged város büntetőbíráskodása 1848-ban (Szeged, 1958); Küzdelem az esküdtbíráskodás bevezetéséért Magyarországon a reformkorban és az 1848. április 29-i esküdtszéki rendelet (Szeged, 1960); A beszámítást kizáró és a büntetést megszüntető okok Szeged város reformkori büntetőjogában (Szeged, 1963); Egyetemes állam- és jogtörténet (Csizmadia Andorral, Hajdú Lajossal, Horváth Pállal, Nagyné Szegvári Katalinnal, egy.-i tankönyv, Bp., 1984). – Irod. Ruszoly József B. Ö. (1924-1985) Jogtud. Közl., 1985. 9. sz.); Homoki Nagy Mária: B. Ö. (Jogtörténeti Szle, 1987).