Kezdőlap

Bothár Dániel (Besztercebánya, 1856. ápr. 2.Sopron, 1929. febr. 8.): filológus, tanár, újságíró. 1881-ben görög-latin szakos középisk. tanári oklevelet szerzett a bp.-i tudományegy.-en. A bécsi egy.-en Franz Miklosichnál szlavisztikát tanult. 1881-82-ben gimn.-i tanár Fehértemplomban, 1882-86-ban az újvidéki ipari és kereskedelmi isk. ig.-ja. 1886-tól a felsőlövői gimn. tanára, 1896-tól nyugalomba vonulásáig (1922) a soproni ev. lyceum tanára, a lyceumi nagykönyvtár őre és a dunántúli ev. egyházkerület levéltárosa. 1923-25-ben a pécsi tudományegy. soproni ev. hittudományi karán a szlováknyelv lektora volt. Nyelvészeti, pedagógiai tanulmányokat és ismertetéseket írt.