Kezdőlap

Bottló Béla (Besztercebánya, 1905. jan. 18.Bp., 1964. jan. 18.): levéltáros. A bp.-i egy.-en 1932-ben szerzett bölcsészdoktorátust. 1930-tól 1933-ig a Varsói Egy. Kereskedelmi Főisk.-jának m. lektora és a Varsói Magyar Intézet könyvtárosa. 1933-tól a bp.-i Orsz. Levéltár tudományos munkatársa, 1962-től főlevéltárosi minőségben. A feudális kori osztályon a Regnicolaris Levéltár anyagát rendezte. Elsősorban történeti segédtudományokkal foglalkozott. Szerk. a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társ. Közlönyét (LVIII-LXIV. 1944-50). – F. m. Dlugosz János Historia Polonica-ja mint magyar történeti forrás (Bp., 1932); Regnicolaris levéltár (Bp., 1953): Az 1828. évi országos összeírás (Bp., 1957).