Kezdőlap

Bottyán János (Belényes, 1911. okt. 23.Bp., 1984. jan. 22.): református lelkész, szerkesztő. Tanulmányait Belényesben, Nagyszalontán és Debrecenben végezte. Teológiát Debrecenben tanult 1931-1935 között. Ezután a Bielefeld melletti Bethlen Intézetben nyolc hónapon át diakóniai munkát végzett. Hazatérve segédlelkész Sáp, Körösnagyharsány, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Magyarhomoród, Okány és Baktalórántháza gyülekezeteiben. 1940-től a Reformátuslövő c. lapnál missziói titkár, majd 1941-től h. szerk. 1944-1947 között az Új Magyar Asszony, 1947-1948-ban az Élet és Jövő, 1947-ben a Zsinati Tudósító, 1949-től a Református Egyház, 1950-52-ben a Református Híradó, 1977-től a Confessio szerk. je. A bp.-i Teol. Akad. 1979-ben doktorrá avatta. Termékenypublicista volt. Számos kiállítást rendezett, albumot szerk. – F. m. Romba döntött és felépített templomaink 1945-1950 (Bp., 1950); Hitünk hősei (Bp., 1971); Kálvin téri templom története 1830-1980 (Bp., 1980); A magyar Biblia évszázadai (Bp., 1982); Belényestől Segesvárig (szerk. Király László, Bp., 1987). – Irod. Király László: Dr. B. J. életművének bibliográfiája (Bp., 1985); Tóth Károly: Dr. B. J. temetése (in: Gyökerek és távlatok, Bp., 1985).