Kezdőlap

Bozóky Alajos (Buda, 1842. dec. 30.Nagyvárad, 1919. dec. 7.): jogakadémiai tanár. ~ Ferenc és ~ Géza egy.-i tanárok apja. Hazai és külföldi tanulmányok után 1871-től a nagyváradi jogak. tanára, 1879-1911 között ig.-ja, közben a bp.-i egy. magántanára. Római joggal és egyházjoggal foglalkozott, lefordította Gaius Institutióinak négy könyvét. – M. A jogi személyekről (Nagyvárad, 1870); A római jog institutióinak tankönyve (Pest, 1870-74); Az egyházi jog tankönyve (Pest, 1871); Az ausztriai magánjog rendszere (Bp., 1891); Az első keresztény kodifikáció (Bp., 1905).