Kezdőlap

Bőhm Ferenc (Bécs, 1733 ?1800 után? ): vízépítő mérnök. Hadmérnöki ak.-t végzett (1751-1757). 1757-ben a Helytartótanács meghívására jött Mo.-ra. Mikoviny utódaként az Esterházy-uradalom mérnöke lett s különböző vízrendezési munkálatokat végzett több dunántúli és kisalföldi megyében (Pozsony, Győr, Komárom, Fejér stb.). Fejér vm.-i eredményes működése alapján kapott megbízást Veszprém és Fejér megyéktől a Sárvíz-szabályozás tervének elkészítésére (1763 1767), melyet utóbb a folyó Tolna vm.-i szakaszára is kiterjesztett. A terv a lecsapolás és a vízerőhasznosítás, a belvizek és a külvizek levezetésének feladatát két külön csatornával oldotta még. A költséges munkálatok végrehajtását azonban az uralkodó által kiküldött királyi biztos (Sigray Károly) sem tudta biztosítani, s így a csatornáknak csak a felső, Veszprém és Fejér megyei szakasza készült el (1768-1771). Munkásságának elismeréséül 1790 v. 91-ben m. nemességet nyert s nevét Cseh-re változtatta. – Irod. Sárközy Imre: B. F. (Magy. Mérnök- és Építész-Egyl. Heti Ért., 1897); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).