Kezdőlap

Böhm Ferenc (Pécs, 1881. jan. 23.Bp., 1940. júl. 1.): bányamérnök, a hazai kőolaj- és földgázkutatás egyik legkiválóbb képviselője. Tanulmányait Selmecbányán végezte 1905-ben. Állami szolgálatát 1904-ben kezdte s 1916-ig több erdélyi ércbányánál; majd a Földtani Intézetnél, 1908-tól az erdélyi földgázkutatásnál működött. 1916-ban Bp.-re helyezték a Pénzügymin.-ba, ahol 1918-tól az összes kincstári bányászati és kohászati ügyek vezetője. 1920-24 közt szabadságolták s ezalatt az idő alatt az Anglo-Persian Oil Company Ltd., ill. Hungarian Oil Syndicate kutatásainak vezetője. 1925-től ismét átvette a Pénzügymin. bányászati főosztályának vezetését, majd 1934-ben állami kőszénbányászati ig. Legnagyobb érdeme a nagysármási földgázkutatás irányítása s amerikai tapasztalatai alapján az erdélyi földgázterület gyűrődéses szerkezetének felismerése. Az I. világháború után munkásságához fűződnek a Nagyalföldön megindított szénhihrogén-kutatások első eredményei. Fáradozásának eredményeképpen kapott az European Gas and Electric Company koncessziót a dunántúli szénhidrogén-kutatásra. 1925-től mint a Pénzügymin. bányászati főosztályának vezetője újjászervezte a kincstári bányászatot (Komló, Recsk) és a bányászati szakoktatást. Életének legkiemelkedőbb szakasza az 1907-1918-as évek közé esik, amikor mint a mo.-i szénhidrogén-kutatások legfőbb műszaki irányítója szép eredményeket ért el Erdélyben, a Mezőségen, a Morvamezőn, Egbell környékén és a horváto.-i Bujevicán. A kőolaj- és földgázbányászat köréből készült számos tanulmánya jelent meg szakfolyóiratokban. Eredményeiért több tudományos intézmény tagjai sorába választotta. – F. m. A kir. kincstár által Nagysármás és Kissármás községek határán végeztetett mélyfúrások leírása (Bp., 1914); A földgázkérdésről (Bány. és Koh. L. 1916); Ásványolaj-, földgáz- és sóbányászat (Technikai fejlődésünk története 1867-1927 c. gyűjteményes munka része, Bp. 1928); A földgázbányászat Magyarországon 1935-ig (Bány. és Koh. L., Bp., 1939). – Irod. Papp Simon: Emlékbeszéd B. F. választmányi tag felett (Földtani Közl., Bp., 1941).