Kezdőlap

Böhm Károly (Buda, 1778 ?1844): orvos, egyetemi tanár, 1805-től a pesti papnevelő intézet orvosa. 1816-ban mint helyettes, 1817-től 1841-ig mint r. tanár az államorvostan előadója a pesti egy.-en. 1837-38-ban az egy. rektora. – Irod. Gortvay György: Az újabbkori magyar orvosi művelődés története (Bp., 1953).