Kezdőlap

Bőhm Viktor, Victor Bohm (Miskolc, 1900. márc. 18.Rockaway, New Jersey, USA, 1981. febr. 2.): építész. Gimn.-i tanulmányait Bp.-en végezte, a bécsi egy.-en 1927-ben építészmérnöki diplomát, majd a bp.-i műszaki egy.-en építészi és építőmesteri oklevelet szerzett. 1929-től építészként működött Mo.-on. 1939-ben az USA-ba emigrált, ahol kereskedelmi építkezések és gyógyintézmények tervezője és kivitelezője volt, 1943-tól orsz. építészi képesítéssel. 1963-ig öt egészségügyi központot, két aggok házát, három csecsemőotthont és egy kórházat épített Staten Islanden (New York állam). 1948-ban orsz. első díjat nyert a legjobban tervezett amerikai nagyáruházért, első díjat nyert kórházépületével is. Szakegyesületek mellett tagja volt a New York-i tudományos akadémiának és a Rotary-klubnak. – M. Psychological Approach to Architecture (New York, é. n.); Cubes and Man. A Psychological View of Architecture (New York, 1969). – Irod. Fischer József Emlékezés B. V.-ra (Magy. Építőművészet, 1981. 6. sz.).