Kezdőlap

Bölcsházy Kálmán (Szirák, 1901. aug. 11.Bp., 1978. márc. 22.): állatorvos, egyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i Állatorvosi Főisk.-n végezte. Oklevelet 1927-ben, egy.-i doktori címet 1929-ben szerzett. 1927-től az Állatorvosi Főisk. szülészeti klinikáján tanársegéd. 1931-től vidéken állatorvos, 1941-ben a Földművelésügyi Min.-ba került. 1948-tól 1965-ig, nyugdíjba vonulásáig egy.-i tanár az Agrártudományi Egy. állatorvosi karán, utóbb az Állatorvosi Főisk.-n, végül az Állatorvostudományi Egy.-en az állatorvosi szülészeti tanszék és klinika vezetője volt. Tudományos és szervező tevékenysége főleg a szarvasmarhák meddősége elleni küzdelemmel kapcsolatos. Számos közleménye jelent meg szaklapokban. – F. m. Állatorvosi szülészet (I-II., Bp., 1951); Nem fertőző eredetű meddőség – Vasectomia (Cseh Sándorral, Bp., 1963). – Irod. B. K. (Magy. Állatorvosok L.-ja, 1978. 6. sz.).