Kezdőlap

Bölöni Farkas Sándor (Bölön, 1795. dec. 14.Kolozsvár, 1842. febr. 3.): gazdasági és politikai író, az MTA l. tagja (1834). 1817-ben az erdélyi főkormányszék, majd az erdélyi kancellária tiszteletbeli jegyzője. 1830-ban Ny-Európában, 1831-ben É-Amerikában tett nagyobb utazást. Utazás Észak-Amerikában c. 1834-ben megjelent útleírásában az USA fejlettebb polgári viszonyait vetette össze az elmaradott m. feudális viszonyokkal. Ezen munkájáért ugyanabban az évben az MTA nagyjutalmát kapta. 1833-ban megalapította a Kolozsvári Kaszinót, 1836-ban a Vasárnapi Újságot. Nők számára olvasókört szervezett, az ifjúság részére olvasóegyletet, vívóisk.-t. 1835-ben a kolozsvári Nemzeti Színház titkárává választották. – M. B. F. S. emlékiratai (Kolozsvár, 1870); Nyugat-európai utazás (Sajtó alá rendezte Jancsó Elemér, Kolozsvár, 1943. Erdélyi ritkaságok 11.); Az új Erdély hajnalán (Sajtó alá rendezte Jancsó Elemér, Kolozsvár, 1944. Erdélyi ritkaságok 15.). – Irod. Hatvany Lajos: B. F. 5. (Egy székely nemes, aki felfedezte a demokráciát, Bp., 1934); Jancsó Elemér: B. F. S. élete és munkássága (Kolozsvár, 1942); Reményik Zsigmond: B. F. 5. (Magy. Csillag, 1943. 27. sz.); Agárdi Ferenc–Borsody-Bevilaqua Béla: Az első magyar útleírás Észak-Amerikáról (Régi magy. világjárók, Bp., 1955). – Irod. Megemlékezés (MTA Évk. VI. 1842).