Kezdőlap

Böngérfi János (Bp., 1859. ápr. 1.Bp., 1950. jan. 16.): tanár, pedagógiai és ifjúsági író. Vidéken tanító, majd 1881-től a fővárosban polgári isk.-i tanár, 1913-ban ig.-i címet kapott, 1920 körül nyugdíjazták. Számos tankönyvet, vezérkönyvet és ifjúsági könyvet írt. Szerk. az Evangélikus Családi lapot (1901-1903). – F. m. A testi büntetés kérdéséhez (Pécs, 1887); Az elemi iskolai történettanítás (Bp., 1891); Harc a szabadságért (Bp., 1905); Népiskolai nyelvtanaink története (Bp., 1908); Legendás magyar múlt (mondák, Bp., 193 S) Végzet (drámai költemény, Bp., 193 S); Nevelés (I-II, Bp., 1939-40) ~ A vén tölgy (versek, Bp.. 1940).